pte POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W OPOLU
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

OPOLSKIE ROCZNIKI EKONOMICZNE TOM XVIII

Nowe wyzwania dla polityki społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i regionu opolskiego

Redakcja naukowa: Zbigniew Mikołajewicz

Opole 2010
zobacz spis treści >>


  POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W OPOLU
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

OPOLSKIE ROCZNIKI EKONOMICZNE TOM XVII

Uwarunkowania, możliwości i kierunki rozwoju kraju i regionu opolskiego

Redakcja naukowa: Zbigniew Mikołajewicz

Opole 2007
zobacz spis treści >>

 


  POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W OPOLU
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

OPOLSKIE ROCZNIKI EKONOMICZNE TOM XVI

Gospodarka Śląska Opolskiego w okresie transformacji 1990-2000

Redakcja naukowa: Zbigniew Mikołajewicz

WYDAWNICTWO INSTYTUT ŚLĄSKI Sp. z o.o.

Opole 2001
zobacz spis treści >>


  POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W OPOLU
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

OPOLSKIE ROCZNIKI EKONOMICZNE TOM XV

Redakcja naukowa: Zbigniew Mikołajewicz

WYDAWNICTWO INSTYTUT ŚLĄSKI Sp. z o.o.

Opole 1997
zobacz spis treści >>