XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

|

Zawody I stopnia (szkolne) XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się na terenie całego kraju 10 listopada 2021 r. (środa). Hasło przewodnie XXXV edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej to „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”. Przyjęcie... Czytaj więcej

Zmarł prof. dr hab. Janusz Kroszel

|

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy o śmierci Prof. dr hab. Janusza Kroszela. Profesor zmarł 04 lipca 2021 r. w Warszawie. Profesor Janusz Kroszel po ukończeniu studiów w Akademii Handlowej w Poznaniu został... Czytaj więcej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Oddziału w Opolu

Podstawowe cele realizowane w Oddziale są zgodne z ustaleniami Statutu PTE.
Należą do nich:
 • rozwój nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku
 • upowszechnianie wiedzy i kultury ekonomicznej w społeczeństwie
 • działanie na rzecz społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju kraju, regionu i miejscowości
 • podnoszenie kwalifikacji i obrona interesów zawodowych ekonomistów
 • integrowanie środowiska ekonomistów, reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą

 

Wymienione wyżej cele generalne Oddział realizuje poprzez:
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, odczytów, wykładów, itp.
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie wiedzy ekonomicznej
 • prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej i eksperckiej
 • inicjowanie, prowadzenie i popularyzacja wyników badań naukowych
 • działalność wydawnicza, w tym redagowanie i wydawanie „Opolskich Roczników Ekonomicznych”
 • opracowywanie analiz, opinii, recenzji itp. na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji i władz samorządowych w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej
 • współpraca z władzami regionu i samorządu lokalnego, przedsiębiorstwami, szkołami i uczelniami oraz pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami