Pierwsza debata z cyklu „Porozmawiajmy o ekonomii”

|

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Opolu zaprasza na pierwszą debatę z cyklu „Porozmawiajmy o ekonomii” Debata realizowana jest przez PTE w ramach projektu „Współczesna ekonomia w praktyce”, dofinansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych... READ MORE

Opolskie Spotkania Ekonomistów

|

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Opolu  i Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na wykład: „Rynek pracy w warunkach pandemii” Wykład wygłosi prof. dr hab. Zenon Wiśniewski z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedry... READ MORE

XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

|

Zawody I stopnia (szkolne) XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się na terenie całego kraju 10 listopada 2021 r. (środa). Hasło przewodnie XXXV edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej to „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”. Przyjęcie... READ MORE

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Oddziału w Opolu

Podstawowe cele realizowane w Oddziale są zgodne z ustaleniami Statutu PTE.
Należą do nich:
 • rozwój nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku
 • upowszechnianie wiedzy i kultury ekonomicznej w społeczeństwie
 • działanie na rzecz społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju kraju, regionu i miejscowości
 • podnoszenie kwalifikacji i obrona interesów zawodowych ekonomistów
 • integrowanie środowiska ekonomistów, reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą

 

Wymienione wyżej cele generalne Oddział realizuje poprzez:
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, odczytów, wykładów, itp.
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie wiedzy ekonomicznej
 • prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej i eksperckiej
 • inicjowanie, prowadzenie i popularyzacja wyników badań naukowych
 • działalność wydawnicza, w tym redagowanie i wydawanie „Opolskich Roczników Ekonomicznych”
 • opracowywanie analiz, opinii, recenzji itp. na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji i władz samorządowych w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej
 • współpraca z władzami regionu i samorządu lokalnego, przedsiębiorstwami, szkołami i uczelniami oraz pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami