Trzecie debata z cyklu Porozmawiajmy o ekonomii

|

Szanowni Państwo, zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Opolu serdecznie zaprasza 14 marca 2024 r. na kolejną, trzecią debatę z cyklu “Porozmawiajmy o ekonomii”. Temat spotkania: Współczesne problemy polityki gospodarczej: Prelegenci: Moderator: Czytaj więcej

Druga debata z cyklu „Porozmawiajmy o ekonomii”

|

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na druga debatę z cyklu „Porozmawiajmy o ekonomii” pt. Współczesne aspekty rynku pracy w dobie transformacji cyfrowej. Miejsce: w formie zdalnej na platformie Zoom: LINKIdentyfikator spotkania: 854 0642 0605,... Czytaj więcej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Oddziału w Opolu

Podstawowe cele realizowane w Oddziale są zgodne z ustaleniami Statutu PTE.
Należą do nich:
 • rozwój nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku
 • upowszechnianie wiedzy i kultury ekonomicznej w społeczeństwie
 • działanie na rzecz społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju kraju, regionu i miejscowości
 • podnoszenie kwalifikacji i obrona interesów zawodowych ekonomistów
 • integrowanie środowiska ekonomistów, reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą

 

Wymienione wyżej cele generalne Oddział realizuje poprzez:
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, odczytów, wykładów, itp.
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie wiedzy ekonomicznej
 • prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej i eksperckiej
 • inicjowanie, prowadzenie i popularyzacja wyników badań naukowych
 • działalność wydawnicza, w tym redagowanie i wydawanie „Opolskich Roczników Ekonomicznych”
 • opracowywanie analiz, opinii, recenzji itp. na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji i władz samorządowych w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej
 • współpraca z władzami regionu i samorządu lokalnego, przedsiębiorstwami, szkołami i uczelniami oraz pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami