21 kwietnia 2009 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Przedsiębiorczość akademicka – klucz (em) do sukcesu”.
Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Ekonomistów. Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwa Ekonomiczne Oddział w Opolu.

Tematyka konferencji obejmowała wielopłaszczyznowe problemy aktywności akademickiej, w tym w szczególności:

  • Innowacyjność jako źródło konkurencyjności w globalnej gospodarce.
  • Aktywność studentów a poczucie sukcesu.
  • Psychologia społeczna a przedsiębiorczość studencka.
  • Bezczynność – zaangażowanie – nadzaangażowanie. Psychologiczna analiza aktywności młodych ludzi.
  • Rozumienie pojęcia kariery zawodowej, typ wykonywanego zawodu oraz możliwości autoprezentacyjne studentów jako wyznaczniki sukcesu zawodowego.
  • Koło inicjatyw twórczych jako forma treningu twórczości.
  • Wyniki badań empirycznych nt. przedsiębiorczości wśród studentów w woj. opolskim.
  • Jak założyć własną firmę w jednym okienku?
  • Pieniądze na start w biznesie – źródła finansowania dla rozpoczynających działalność gospodarczą.
  • Formy klastrowe.

Obrady konferencyjne otworzył prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz – prezes Zarządu PTE Oddział Opole. Moderatorem obrad był przewodniczący Koła Naukowego Ekonomistów Przemysław Kurzyński.

W konferencji wzięło udział łącznie ponad 80 osób, w tym m. in. : Pani dr M. Bucka – Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki Wydziału Ekonomicznego UO, dr A. Mijal – opiekun Kola Naukowego Ekonomistów, mgr J. Socińska, mgr K. Ćwieląg, przedstawiciele kół naukowych Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Uniwersytetu Opolskiego. Gościem specjalnym konferencji była prof. dr hab. Lidia Sobolak z Politechniki Częstochowskiej. Uczestników konferencji zaszczyciła obecnością prof. dr hab. S. Sokołowska – Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego.

Artykuły przygotowane w ramach konferencji zostaną opublikowane w formie recenzowanej monografii.