W dniu 29 maja 2014 r. w auli III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu odbyło się uroczyste zakończenie XXVII edycji OWE pod hasłem: Strefa Euro – szansa czy zagrożenie? Zebranie otworzyła i powitała wszystkich obecnych p. Joanna Raźniewska – dyrektor III LO w Opolu.

W spotkaniu uczestniczyli:
• Finaliści zawodów centralnych OWE w Warszawie,
• Nauczyciele – opiekunowie przygotowujący uczniów do udziału w Olimpiadzie,
• Przedstawiciele Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Opolu,
• Członkowie Okręgowego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
• Przedstawiciele Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu,
• Przedstawiciele Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego,
• Uczniowie III LO w Opolu.

Uroczystość zakończenia XXVII edycji OWE poprowadzili uczniowie III LO w Opolu.
Merytoryczną część zebrania prowadziła dr Maria Bucka – Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Opolu.

1. Na wstępie przedstawiono zebranym przebieg XXVII edycji OWE:
• W zawodach szkolnych Olimpiady (06.11.2013 r.) udział wzięło 322 uczniów z 13 szkół średnich woj. opolskiego.
• Do zawodów II stopnia (okręgowych), które odbyły się 10.01.2014 r. zakwalifikowało się 37 uczniów z 8 szkół.
• Finalistami zawodów okręgowych zostali:

 • Kamiński Arkadiusz – III LO w Opolu
 • Trojan Łukasz – II LO w Opolu
 • Krupa Dominika – II LO w Opolu
 • Klecha Kamil – III LO w Opolu
 • Urbanowicz Małgorzata – II LO w Opolu
 • Słowik Marian – II LO w Opolu

• Do finału zawodów centralnych zakwalifikowano zatem 6 w/w osób z Okręgu Opolskiego.
Zawody centralne odbyły się 5 i 6 kwietnia 2014 r. w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance k/Warszawy. W zawodach uczestniczyło ogółem 100 osób ze wszystkich komitetów okręgowych OWE w Polsce. Reprezentujący Okręg Opolski uczestnicy finału zajęli kolejno miejsca:

 • Kamiński Arkadiusz – 32 miejsce
 • Klecha Kamil – 42 miejsce
 • Trojan Łukasz – 56 miejsce
 • Urbanowicz Małgorzata – 67 miejsce
 • Słowik Marian – 91 miejsce
 • Krupa Dominika – 97 miejsce

2. Uczestniczącym w zebraniu finalistom zawodów okręgowych i uczestnikom zawodów centralnych dr Maria Bucka oraz mgr Józef Kaczmarek – Kanclerz WSZiA w Opolu złożyli gratulacje i wyrazy uznania, a ich opiekunom podziękowania za trud przygotowania uczniów do udziału w Olimpiadzie.

3. Uczestnicy zawodów centralnych otrzymali dyplomy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne od Zarządu PTE Oddział w Opolu, książki ufundowane przez WSZiA w Opolu oraz koszulki od Wydziału Ekonomicznego UO. Nagrody wręczyli dr Maria Bucka –V-Prezes Zarządu PTE Oddział w Opolu oraz mgr Józef Kaczmarek – Kanclerz WSZiA w Opolu.

4.Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu ufundował interesujące wydawnictwa albumowe jako wyraz uznania za przygotowanie uczniów do Olimpiady. Nagrody otrzymały:
– Pani profesor Ewa Michalska – II L.O. w Opolu
– Pani profesor Grażyna Kozłowska – III L.O. w Opolu
Nagrody w imieniu J.M. Rektora wręczył mgr Józef Kaczmarek – Kanclerz WSZiA w Opolu.

5. Na zakończenie spotkania głos zabrał dr Stanisław Karleszko, V-Prezes Zarządu PTE Oddział w Opolu, przygotowujący uczestników do zawodów centralnych. W swoim wystąpieniu wskazał na wielką rolę OWE w rozwoju i popularyzacji wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży szkolnej, a także przekazał swoje refleksje z przebiegu zawodów centralnych.

„Strefa euro – szansa czy zagrożenie?” to hasło przewodnie bieżącej edycji XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Honorowy Patronat nad XXVII Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka. Myśl przewodnia XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odnosi się do ważnego pytania: czy i kiedy Polska powinna wejść do strefy euro? Z odpowiedzią na tak postawione pytanie zmagali się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych na zawodach szkolnych i okręgowych. W zawodach szkolnych udział wzięło 322 uczni z 13 szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Do zawodów okręgowych – II stopnia jury zakwalifikowało 37 uczniów z 8 szkół.
Uczestnicy zawodów okręgowych, odpowiadali na jedno pytanie o charakterze ogólnym- Omów rolę euro w procesie konwergencji krajów członkowskich Unii Europejskiej- nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady oraz rozwiązywali zadanie z analizy finansowej i 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).
Po zweryfikowaniu prac przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej do zawodów III stopnia (centralnych) zakwalifikowali się:

1. Arkadiusz Kamiński – Liceum Ogólnokształcące nr III im M. Skłodowskiej-Curie, Opole
2. Łukasz Trojan – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II im. M. Konopnickiej, Opole
3. Dominika Krupa – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II im. M. Konopnickiej, Opole
4. Kamil Klecha – Liceum Ogólnokształcące nr III im. M. Skłodowskiej-Curie, Opole
5. Małgorzata Urbanowicz – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II im. M. Konopnickiej, Opole
6. Marcin Słowik – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II im. M. Konopnickiej, Opole

GRATULUJEMY! zakwalifikowanym uczniom oraz ich opiekunom i nauczycielom. Trzymamy „kciuki” za pomyślność w zawodach III stopnia (centralnych), które odbędą się 5 i 6 kwietnia 2014 r. (sobota i niedziela) w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy. Uczestnicy Olimpiady będą odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady oraz rozwiązywali: zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Do części ustnej egzaminu – w drugim dniu zawodów – przystąpią tylko ci uczestnicy, którzy z części pisemnej uzyskają minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu będzie odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz będzie prezentował wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów.

UWAGA Opiekunem uczniów wyjeżdżających na zawody centralne będzie dr Stanisław Karleszko