W ramach opolskiego Oddziału PTE działają:

 • Zarząd i Komisja Rewizyjna Oddziału
  Powołane przez PTE Spółki z o.o. w postaci samodzielnych zakładów:
  a) Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego PTE
  b) Zakład Consultingu i Działalności Gospodarczej „PETEX” (do roku 2004)

 • Koła Młodych Ekonomistów PTE, zorganizowane w:
  a) Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego
  b) Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
  c) Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Adresy: 

 • Zarząd Oddziału
  45-058 Opole
  ul. Ozimska 46a

 • Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego PTE
  45-082 Opole
  ul. Piastowska 17

 • Koło PTE w Wydziale Ekonomicznym UO
  45-058 Opole
  ul. Ozimska 46a

 • Koło PTE w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji
  45-085 Opole
  ul. Niedziałkowskiego 18

 • Koło PTE na Wydziale Zarządzania Politechniki Opolskiej
  45-047 Opole
  ul. Waryńskiego 4