Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Polityka Bezpieczeństwa spełnia obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Wykaz klauzul informacyjnych kierowanych do osób fizycznych obejmuje: