W roku 2009 w ramach „OPOLSKICH SPOTKAŃ EKONOMISTÓW”  odbyły się następujące seminaria:

 • 26 marca 2009
  Ken Schooland
  Hawaii Pacific University w Honolulu
  „PRZYCZYNY I DROGI WYJŚCIA Z KRYZYSU MONETARNEGO”

 • 24 kwiecień 2009
  prof. dr hab. Janusz Tomidajewicz
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  „PRZEMIANY W KSZTAŁCIE EUROPEJSKIEGO MODELU SPOŁECZNEGO A PRYWATYZACJA”

 • 19 maj 2009
  mgr inż. Jolanta Paszkiewicz
  V-dyr. Departamentu polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

  mgr Jacek Tabor
  Główny Projektant planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Opolskiego
  „KIERUNKI ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”


 • 28 maj 2009
  prof. dr hab. Jerzy Hausner
  Publiczny Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  „POLITYKA A KRYZYS GOSPODARCZY”

 • 21 październik 2009
  prof. zwycz. dr hab. Andrzej PRUSEK
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  „ŹRÓDŁA, SKUTKI I MOŻLIWOŚCI WYJŚCIA Z KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA ŚWIECIE I W POLSCE”

 • 03 listopad 2009
  prof. zwycz. dr hab. Jacek SZLACHTA
  profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  Wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
  „DYLEMATY PRZYSZŁEJ POLITYKI REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ PO 2013”

 • 21 kwietnia 2009
  Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego
  Ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Przedsiębiorczość akademicka – klucz (em) do sukcesu”
  Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Ekonomistów
  Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwa Ekonomiczne Oddział w Opolu  czytaj więcej >>

W roku 2008 w ramach „OPOLSKICH SPOTKAŃ EKONOMISTÓW”  odbyły się następujące seminaria:

 • 13 marzec 2008
  prof. zw. dr hab. Stanisław Lis
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  „KONTROWERSJE WOBEC PERSPEKTYWY WEJŚCIA POLSKI DO STREFY EURO”

 • 12 listopad 2008
  prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska
  Uniwersytet Łódzki
  „STRATEGIA LIZBOŃSKA – WYZWANIA DLA POLSKIEGO RYNKU PRACY”

 • 17 listopad 2008
  prof. zw. dr hab. Stanisław Lis
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  „DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII W TEORII I PRAKTYCE”

 • 02 grudzień 2008
  prof. zw. dr hab. Mirosława Klamut
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  „POLITYKA SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ (IDEE, INSTRUMENTY I REZULTATY)”

W roku 2007 w ramach „OPOLSKICH SPOTKAŃ EKONOMISTÓW”  odbyły się następujące seminaria:

 • 26 kwietnia 2007
  prof. zw. dr hab. Waldemar Grzywacz
  Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego, członek prezydium zarządu Krajowego PTE
  „SCHYŁEK MODELU PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO”

 • 30 październik 2007
  prof. dr hab. Dieter Wagner
  Uniwersytet w Poczdamie
  „DZIAŁ KADR JAKO PARTNER BIZNESOWY”

 • prof. zw. dr hab. Jerzy Hausner
  „SUWERENNA MYŚL STRATEGICZNA A NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2007-2013”

 • prof. dr hab. Marian Noga
  były członek Rady Polityki Pieniężnej, senator, Rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz członek wielu prestiżowych organizacji

 • inż. Ryszard Zembaczyński
  Prezydent miasta Opola

 • W bieżącym roku mija 50 rocznica powołania i rozpoczęcia działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na Śląsku Opolskim.
  Z tej okazji zostały zorganizowane uroczystości jubileuszowe w dniach 13 – 14 września 2007, na które złożyły się —–

 • W drugim dniu obchodów 50-lecia opolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odbyła się konferencja naukowa poświęcona problemom rozwoju kraju i regionu. Konferencja miała miejsce w Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym „Drogowiec” w Pokrzywnej. Uczestniczyło około 60 osób. —–

 • XXI OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ
  Temat: Gospodarstwo domowe – wymiar społeczno-ekonomiczny. Konkurs zakończony!
  Mateusz Kabut, uczeń II L.O. w Opolu zajął 9 miejsce stając się laureatem XXI Centralnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej —-