Zarząd Oddziału PTE w Opolu

Agata Zagórowska – Prezes Oddziału

Maria Bucka – Wiceprezes Oddziału

Anna Mijal – Wiceprezes Oddziału

Jadwiga Ratajczak – Sekretarz Oddziału

Członkowie Zarządu

Anna Bałdo

Wojciech Goleński

Alina Jakubowska-Kieler

Józef Kaczmarek

Elżbieta Lądwik

Dominika Malchar-Michalska

Stanisława Sokołowska

Komisja Rewizyjna

Halina Stanisławiszyn – Przewodnicząca

Anna Bisaga Agnieszka Krawczyk-Sołtys