W bieżącej kadencji władze Oddziału zostały wybrane i ukonstytuowane w składzie:
Zarząd Oddziału:

baner_03Prezes

 • prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz


Wiceprezes

 • Maria Bucka
 • Alina Jakubowska-Kieler


Sekretarz

 • Anna Bałdo


Skarbnik

 • Anna Mijal


Członkowie

 • Stanisława Sokołowska
 • Stanisław Karleszko
 • Elżbieta Lądwik
 • Jadwiga Ratajczak
 • Józef Kaczmarek
 • Aleksandra Dudek

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca

 • Halina Stanisławiszyn


Z-ca przewodniczącej

 • Joanna Dybowska


Członkowie

 • Agnieszka Krawczyk
 • Anna Bisaga