XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Lista uczestników  zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej została zatwierdzona 3 lutego 2016 r. przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Z okręgu opolskiego zostali zakwalifikowani następujący uczniowie:

Lista uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia


XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Opolu informuje, że w roku szkolnym 2015/2016 w zawodach I stopnia (szkolnych) wzięło udział 299 uczniów z 24 szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Do zawodów II stopnia (okręgowych) zakwalifikowano 33 uczniów. Protokół z posiedzenia Komitetu oraz listę osób zakwalifikowanych przedstawiamy poniżej. Wszystkim uczniom zakwalifikowanym oraz ich opiekunom gratulujemy. Jednocześnie przypominamy, iż zawody II stopnia odbędą się 08 stycznia 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu przy ulicy Ozimskiej 63.

Protokół z zawodów I stopnia (szkolnych) XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej