15 listopada 2016 roku, odbyło się kolejne seminarium z cyklu Opolskie Spotkania Ekonomistów. Gościem spotkania był Pan Enrico Ciullo – specjalista ds. rozwoju rynku oraz Pani Joanna Zych – specjalista ds. marketingu z firmy Bosetti Global Consulting. Wykład nt: Kształtowanie modelu współpracy biznesowej. Wspieranie włoskich inwestycji produkcyjnych w Polsce” wzbudził duże zainteresowanie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, studentów Wydziału Ekonomicznego oraz członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Opolu.


08 kwietnia 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach Opolskich Spotkań Ekonomistów. Spotkanie było zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Opolu oraz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego. Gościem spotkania był prof. dr hab. Zenon Wiśniewski z Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy. Badania naukowe prof. Zenona Wiśniewskiego koncentrują się na problematyce pracy, zatrudnienia i rynku pracy, zarządzania zasobami ludzkimi oraz restrukturyzacji gospodarki.

Profesor opublikował ponad 160 prac naukowych. Jego bibliografia obejmuje trzy zwarte monografie naukowe, redakcję i współautorstwo 13 książek, artykuły w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, rozdziały w zagranicznych i krajowych pracach zbiorowych oraz raporty dla Komisji Unii Europejskiej. Ponad 50 jego prac zostało wydanych za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych, RFN, Wielkiej Brytanii, Austrii i Holandii. Prof. Zenon Wiśniewski jest członkiem wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Aktywnie uczestniczy w pracach i kongresach European Economic Association (EEA), European Association of Labour Economists (EALE) i Societas Humboldtiana Polonorum. Obecnie pełni obowiązki przewodniczącego Komitetu Nauk o Pracy i Polityce. W ramach Opolskich Spotkań Ekonomistów wygłosił wykład „Efektywność polityki rynku pracy w Polsce”

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy i studenci Wydziału Ekonomicznego, członkowie Polskiego  Towarzystwa Ekonomicznego, przedstawiciele instytucji rynku pracy województwa opolskiego, a także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych miasta Opola.

Po wykładzie odbyło się krótkie spotkanie z władzami Uniwersytetu Opolskiego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pracownikami Wydziału oraz przedstawicielami publicznych służb zatrudnienia (PUP, WUP)


40-lecie powołania kierunków ekonomicznych

Wydział Ekonomiczny 05 listopada 2015 r. obchodził 40 – lecie powołania kierunków ekonomicznych. Inicjatorem i pomysłodawcą powołania niepedagogicznego kierunku ekonomika i organizacja produkcji w strukturach ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej a obecnie Uniwersytetu Opolskiego był prof. dr hab. Janusz Kroszel. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne popierało wniosek utworzenia kierunków ekonomicznych i wspierało organizatorów w pracach nad ich utworzeniem, co zostało podkreślone w wystąpieniu profesora J. Kroszel. W uroczystościach związanych z obchodami powołania kierunków ekonomicznych uczestniczyli członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Opolu. Wykład na temat (Nie) ład społeczno-gospodarczy wygłosiła prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

czytaj więcej >>

 


XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W roku szkolnym 2015/2016 odbędzie się XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”. Honorowy patronat nad XXIX Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka.

 • Zgłoszenie udziału szkoły w zawodach Olimpiady wraz z podaniem liczby uczestników zawodów I stopnia (szkolnych) i składu Komisji Szkolnej do 30 września 2015 r.
 • Zawody I stopnia (szkolne) – rozpoczęcie o godz. 9:00

czytaj więcej >>


ZAKOŃCZENIE XXVIII EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJW dniu 05.05.2015 roku w świetlicy szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Opolu odbyło się uroczyste zakończenie XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem: „Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”W spotkaniu uczestniczyli:
Finaliści i laureaci zawodów okręgowych i centralnych OWE, nauczyciele – opiekunowie przygotowujący uczniów do udziału w Olimpiadzie, przedstawiciele Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Opolu,  czytaj więcej >>


Opolskie Spotkania Ekonomistów
W dniu 15 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie w ramach cyklu „OPOLSKIE SPOTKANIA EKONOMISTÓW” na temat: Wejście Polski do strefy euro a rynek pracy. Seminarium prowadził – prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski z Uniwersytetu Łódzkiego.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Liceum Ekonomicznego w Opolu oraz grupa studentów i pracowników Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.


Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału PTE w Opolu
Dnia 19 marca 2015 roku odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału PTE w Opolu. W zjeździe uczestniczyło 28 osób. Obradom przewodniczyła Pani Alina Jakubowska-Kielar, która przedstawiła regulamin oraz porządek obrad. Sprawozdanie z działalności Oddziału PTE w latach 20010-2015 szczegółowo omówił Prezes prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz. Dr Halina Stanisławiszyn przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Oddziału w okresie kadencji 2010-2015.

Po przyjęciu sprawozdań i udzieleniu absolutorium ustępującym władzom dokonano wyboru władz Oddziału PTE w Opolu na kadencję 2015-2020. Prezesem Oddziału został wybrany Pan prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz, a w skład Zarządu Oddziału zostały powołane następujące osoby: Anna Bałdo; Maria Bucka; Aleksandra Dudek; Alina Jakubowska-Kielar; Józef Kaczmarek; Stanisław Karleszko; Elżbieta Lądwik; Anna Mijal; Iwona Mstowska; Jadwiga Ratajczak; Stanisława Sokołowska.

W tajnym głosowaniu wybrano skład Komisji Rewizyjnej w osobach: Joanna Dybowska; Agnieszka Krawczyk-Sołtys oraz Halina Stanisławiszyn. Dokonano także wyboru delegatów na Zjazd Krajowy PTE, który odbędzie się w Warszawie w dniach 28-29 maj br. Oddział PTE w Opolu reprezentować będą Maria Bucka; Alina Jakubowska – Kielar i Zbigniew Mikołajewicz.

Ważnym punktem w trakcie obrad była dyskusja nad sprawozdaniami i kierunkami przyszłej działalności Oddziału. Komisja Wnioskowa po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji sformułowała następujące wnioski:

 1. Należy wzmacniać i dążyć z wykorzystaniem różnych form do propagowania wiedzy ekonomicznej, w tym między innymi poprzez kontynuowanie cyklu Opolskich Spotkań Ekonomistów; organizowanie konferencji naukowych oraz prowadzenie działalności wydawniczej.
 2. Zwrócić szczególną uwagę i dbałość o dotarcie do środowiska młodych ekonomistów i zachęcenie ich do aktywnego działania w strukturach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 3. Budować potencjał Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poprzez pozyskiwanie nowych członków oraz powoływanie Kół Młodych Ekonomistów w środowisku akademickim i uczniów szkół średnich.
 4. Rozwijać różnego rodzaju działalność szkoleniową z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości, a także polityki społeczno-ekonomicznej.

Ostatnim punktem programu Zjazdu było wystąpienie nowego Prezesa Oddziału, po którym nastąpiło zakończenie i zamknięcie obrad.


W roku 2015 w ramach „OPOLSKICH SPOTKAŃ EKONOMISTÓW”  odbyły się następujące seminaria:

07 grudnia 2015 roku, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Opolskie Spotkania Ekonomistów. Gościem spotkania był prof. dr hab. Andrzej Prusek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Krakowie. Pan Profesor wygłosił  wykład pt:

czytaj więcej >>


W dniu 15 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie w ramach cyklu „OPOLSKIE SPOTKANIA EKONOMISTÓW” na temat: Wejście Polski do strefy euro a rynek pracy. Seminarium prowadził – prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski z Uniwersytetu Łódzkiego.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Liceum Ekonomicznego w Opolu oraz grupa studentów i pracowników Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.


 

W roku 2014 w ramach „OPOLSKICH SPOTKAŃ EKONOMISTÓW”  odbyły się następujące seminaria:

 • 19 maja 2014
  Posłanka do Parlamentu Europejskiego pani Danuta Jazłowiecka
  ANTYKRYZYSOWE DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej m. Opola, uczniowie Liceum Ekonomicznego w Opolu oraz grupa studentów i pracowników Wydziału Ekonomicznego.

 • 11 kwietnia 2014r.
  prof. dr hab. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Członek Rady Polityki Pieniężnej NBP
  KONKURENCYJNA POLSKA. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Liceum Ekonomicznego w Opolu, przedstawiciele administracji publicznej m.Opola oraz grupa studentów i pracowników Wydziału Ekonomicznego.


 • W dn. 18.03.2014 r. Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej zainicjował spotkanie nt: ‘Dostosowanie polskiej statystyki publicznej do potrzeb i wymagań współczesnego odbiorcy informacji statystycznych’.
  Warsztaty, które zostały zorganizowane z myślą o Studentach Wydziału Ekonomicznego, poprowadziły przedstawicielki Głównego Urzędu Statystycznego w Opolu, Janina Kuźmicka i Maria Mołodowicz. Podczas warsztatów dokonano prezentacji jak posługiwać się bazami danych m.in. STRATEG czy Bank Danych Lokalnych.

W roku 2013 w ramach „OPOLSKICH SPOTKAŃ EKONOMISTÓW”  odbyły się następujące seminaria:

 • 25 listopada 2013
  prof. dr hab. Jerzy ŻYŻYŃSKI z Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania Katedra Gospodarki Narodowej
  SEKTOR PUBLICZNY W GOSPODARCE RYNKOWEJ

 • OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

W dniach 18-20 września 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się coroczna ogólnopolska Konferencja naukowa Katedr i Zakładów Polityki Gospodarczej, Społecznej i Regionalnej nt. SPOŁECZNE, EKONOMICZNE I PRZESTRZENNE WYZWANIA I CELE POLITYKI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W WARUNKACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU.

Organizatorami konferencji byli Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Konferencję honorowym patronatem objęli Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska.

W konferencji uczestniczyli naukowcy z akademickich i uniwersyteckich ośrodków całego kraju, przedstawiciele praktyki gospodarczej, jak również jednostek samorządu terytorialnego naszego województwa. Bezpośrednie i systemowe źródła, przebieg i skutki globalnego kryzysu, działania antykryzysowe w Polsce i na świecie, kierunki strategicznej polityki rozwoju w Polsce i Europie, społeczno-demograficzne wyzwania dla strategii rozwoju kraju i regionów oraz szereg innych zagadnień związanych z regionalnymi, lokalnymi i sektorowymi aspektami polityki rozwoju Polski były przedmiotem licznych nadesłanych referatów z których tylko część wygłoszono podczas trzydniowych obrad.

Treści wszystkich referatów jak również wyniki ciekawej i twórczej dyskusji, jaka miała miejsce podczas konferencji będą przedstawione w planowanej publikacji pokonferencyjnej. Kolejna konferencja Katedr i Zakładów Polityki Gospodarczej, Społecznej i Regionalnej odbędzie się w 2014 roku w Poznaniu.


 • IX Kongres Ekonomistów Polskich

W dniach 28-29 listopada 2013 roku w Warszawie odbył się IX Kongres Ekonomistów Polskich, organizowany przez PTE Zarząd Krajowy, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Kongres przebiegał pod hasłem: „Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych”.
Kongres stanowił okazję do wymiany poglądów między teoretykami i praktykami, między ekonomistami reprezentującymi różne ośrodki oraz nurty teoretyczne w ekonomii a także przedstawicielami innych dyscyplin nauki. W Kongresie wzięli udział czołowi polscy ekonomiści oraz przedstawiciele życia gospodarczego.

W Kongresie uczestniczyli także członkowie Zarządu PTE Oddział w Opolu: prof. zw. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz, prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska, dr Maria Bucka, mgr Alina Jakubowska – Kieler, mgr Elżbieta Lądwik oraz mgr Justyna Socińska.

Dorobek Kongresu zostanie opublikowany w formie recenzowanych publikacji książkowych, w których znajdą się teksty referatów zakwalifikowanych do druku przez recenzentów oraz główne wątki dyskusji kongresowej. Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ich udział w Kongresie.