Dnia 26 maja 2010 w auli III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu odbyło się uroczyste zakończenie XXIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej nt. „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”. Uroczystość otworzyła p. mgr Joanna Raźniewska – dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu. Powitała wszystkich obecnych i przekazała prof. Zbigniewowi Mikołajewiczowi dalsze jej prowadzenie.

Prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz, występując jako Przewodniczący Okręgowego Komitetu OWE i prezes Opolskiego Oddziału PTE w Opolu.

1/ przekazał w imieniu organizatorów Olimpiady podziękowania i gratulacje dla kierownictwa i nauczycieli III L.O. w Opolu za uzyskanie tytułu Laureata XXIII OWE przez uczennicę szkoły – MARTĘ DOMAGALSKĄ.

2/ Powitał serdecznie obecnych na uroczystości:
– laureatów i finalistów zawodów centralnych i okręgowych OWE
– nauczycieli i opiekunów przygotowujących uczniów do Olimpiady,
– członków Okręgowego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
– zaproszonych gości
– liczną grupę uczniów starszych klas III LO w Opolu

3/ Przekazał zebranym podstawowe informacje o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

OWE jest jedną z największych olimpiad przedmiotowych organizowanych w Polsce.
W minionych 23 edycjach Olimpiady uczestniczyło łącznie około ćwierć miliona (250 tyś.) uczniów szkół średnich
W ostatniej XXIII edycji OWE w zawodach szkolnych uczestniczyło (dnia 5.11.2009 r.) ponad 14 tyś. osób, w zawodach okręgowych (dnia 06.01.2010 r.) 993 uczniów, spośród których 100 osób zakwalifikowało się do zawodów centralnych, jako Finaliści Olimpiady.

zgodnie z tradycją, zawody III stopnia (centralne) odbyły się w Centrum Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance, koło Warszawy w dniach 20-21.03.2010 r.
W wyniku sprawdzianu (pisemnego i ustnego) 30 najlepszych uzyskało tytuł Laureata XXIII OWE, a wśród nich Marta Domagalska z III LO w Opolu

W okręgu opolskim w zawodach I stopnia – szkolnych XXIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej uczestniczyło 399 uczniów z 28 szkół z województwa opolskiego, z których 36 osób zakwalifikowało się do zawodów okręgowych (II stopnia). Spośród nich 7 osób znalazło się w 100-osobowej grupie finalistów w zawodach centralnych.

4/ Wszyscy laureaci i finaliści zawodów centralnych i okręgowych oraz ich opiekunowie otrzymali w nagrodę piękne i cenne wydawnictwa – albumy malarstwa polskiego i światowego, historii sztuki, cudów przyrody i architektury.

Nagrody otrzymali:
Laureatka zawodów centralnych (na 11 miejscu XXIII OWE)

 • Marta Domagalska – III Liceum Ogólnokształcące w Opolu
  i jej opiekun mgr Grażyna Kozłowska

Finaliści zawodów centralnych:

 • Mateusz Przybyła – II LO Opole, opiekun mgr Ewa Michalska
 • Kacper Pokusa – II LO Opole, opiekun mgr Ewa Michalska
 • Marcin Szymula – Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu,
  opiekun mgr Anna Jabłońska

Finaliści zawodów okręgowych:

 • Marcin Jaros – II LO Opole, opiekun mgr Ewa Michalska
 • Marcin Świczewski – III LO Opole, opiekun mgr Grażyna Kozłowska
 • Miłosz Wcisło – Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu,
  opiekun mgr Ryszard Korolkiewicz

Laureatka XXIII OWE, Marta Domagalska otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł, przyznawaną przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Opolu dla najlepszego uczestnika kolejnych edycji OWE z okręgu opolskiego.

Finaliści Opolszczyzny przed Zarządem Krajowym polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie. Stoją od lewej:
Kacper Pokusa – II LO Opole
Mateusz Przybyła – II LO Opole
Marta Domagalska – III LO Opole
Marcin Szymula – Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu

Przewodniczący Komitetu Głównego OWE prof. Stanisław Owsiak na spotkaniu dani 19.03.2010 w Centrali NBP z finalistami Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Wiceprezes PTE dr Artur Polak
Prezes PTE prof. Elżbieta Męczyńska
Prezes NBP Sławomir Skrzypek

Laureatka XVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – Marta Domagalska – III LO Opole, przed egzaminem pisemnym 29.03.2010