W dniu 27 maja 2008 roku w III Liceum Ogólnokształcącym im. M.C. Skłodowskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której tegorocznym tematem przewodnim było ” Gospodarstwo domowe – wymiar społeczno-ekonomiczny”
W I etapie olimpiady, który odbył się w październiku 2007 roku udział wzięło 522 uczniów z których do etapu międzyszkolnego zakwalifikowano 70.

W centralnych zmaganiach olimpijczyków województwo opolskie reprezentowane było przez Mateusza Kabuta, Damiana Klimka oraz Martę Uhrmann. Uczeń III Liceum Ogólnokształcącego Mateusz Kubat zajął 9 miejsce stając się laureatem XXI Centralnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wszystkim laureatom wręczono nagrody książkowe. Uczeń Mateusz Kubat uzyskał ponadto nagrodę pieniężną ufundowaną przez Zarząd PTE oddział w Opolu w wysokości 1000 zł.

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz ich opiekunom. Szczególne gratulacje skierowane zostały do dr Stanisława Karleszki który od wielu lat opiekując się opolskimi olimpijczykami, przekazując im swoją wiedzę ekonomiczną ma ogromny udział w sukcesach opolskich uczniów.