UNIWERSYTET OPOLSKI
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W OPOLU

Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego.

Redakcja naukowa Zbigniew Mikołajewicz

OPOLE 2011

zobacz spis treści >>


  UNIWERSYTET OPOLSKI
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W OPOLU

Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego

Redakcja naukowa: Zbigniew Mikołajewicz

OPOLE 2011

zobacz spis treści >>

 


  UNIWERSYTET OPOLSKI
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W OPOLU

Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej

Redakcja naukowa: Zbigniew Mikołajewicz

OPOLE 2006

zobacz spis treści >>


  UNIWERSYTET OPOLSKI
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W OPOLU

Przemiany strukturalne polskiej gospodarki wobec wyzwań integracyjnych z Unią Europejską

Redakcja naukowa: Zbigniew Mikołajewicz

OPOLE 2004

zobacz spis treści >>


  UNIWERSYTET OPOLSKI
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W OPOLU

Społeczne i regionalne aspekty przemian strukturalnych w polskiej gospodarce okresu transformacji

Redakcja naukowa: Zbigniew Mikołajewicz

OPOLE 2004

zobacz spis treści >>


  UNIWERSYTET OPOLSKI
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W OPOLU

Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej

Redakcja naukowa: Zbigniew Mikołajewicz

OPOLE 2000

zobacz spis treści >>


  UNIWERSYTET OPOLSKI POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE – ODDZIAŁ W OPOLU

Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej

Redakcja naukowa: Zbigniew Mikołajewicz

Głównym fundatorem niniejszej publikacji jest Program Phare-ACE 1994 Komisji Europejskiej

OPOLE 1995

zobacz spis treści >>


  AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W OPOLU
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO I JĘZYKÓW OBCYCH W KATOWICACH

Uwarunkowania produktywności i konkurencyjności gospodarki w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej

Pod redakcją Józefa Jagasa

WROCŁAW – OPOLE – KATOWICE 2004

zobacz spis treści >>


  POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W OPOLU
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

Podstawowe problemy polityki rozwoju regionalnego i lokalnego

Redakcja naukowa Zbigniew Mikołajewicz

OPOLE 1997

zobacz spis treści >>