Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PTE Oddziału w Opolu odwołany

W związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiologiczną oraz decyzjami władz państwowych i samorządowych, dotyczącymi nie organizowania zgromadzeń, a także na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Opolskiego nr 22/2020 z 10 marca 2020 r. w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy, Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PTE Oddziału w Opolu, planowany na 24 marca 2020 roku, zostaje odwołany.

Nowy termin zostanie przekazany do wiadomości niezwłocznie po jego ustaleniu.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Oddziału w Opolu

Podstawowe cele realizowane w Oddziale są zgodne z ustaleniami Statutu PTE.
Należą do nich:
 • rozwój nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku
 • upowszechnianie wiedzy i kultury ekonomicznej w społeczeństwie
 • działanie na rzecz społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju kraju, regionu i miejscowości
 • podnoszenie kwalifikacji i obrona interesów zawodowych ekonomistów
 • integrowanie środowiska ekonomistów, reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą

 

Wymienione wyżej cele generalne Oddział realizuje poprzez:
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, odczytów, wykładów, itp.
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie wiedzy ekonomicznej
 • prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej i eksperckiej
 • inicjowanie, prowadzenie i popularyzacja wyników badań naukowych
 • działalność wydawnicza, w tym redagowanie i wydawanie „Opolskich Roczników Ekonomicznych”
 • opracowywanie analiz, opinii, recenzji itp. na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji i władz samorządowych w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej
 • współpraca z władzami regionu i samorządu lokalnego, przedsiębiorstwami, szkołami i uczelniami oraz pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami

Przekaż 1% podatku

|

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie realizacji celów statutowych w formie przekazywania 1% podatku dochodowego przy rozliczeniu za 2019 r. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne uzyskało w 2004 roku... CZYTAJ WIĘCEJ

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

|

„Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm”. W dniach 06-07 kwietnia 2019 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Exploris” w Serocku odbyły się zawody III stopnia ( centralne) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Uczestnicy... CZYTAJ WIĘCEJ