Kolejna debata z cyklu Porozmawiajmy o ekonomii

|

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Opolu serdecznie zaprasza 4 czerwca 2024 r. w godz.: 13.00-14.30 na ósmą debatę z cyklu „Porozmawiajmy o ekonomii”. Tematem spotkania będą współczesne zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości. Prelegenci: Moderator: Czytaj więcej

Siódma debata z cyklu Porozmawiajmy o ekonomii

|

ZAPROSZENIE Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Opolu serdecznie zaprasza 28 maja 2024 r. w godz. 15.00-16.30 na siódmą debatę z cyklu „Porozmawiajmy o ekonomii”. Tematem spotkania będą współczesne zagadnienia dotyczące zarządzania biznesem.... Czytaj więcej

Szósta debata z cyklu Porozmawiajmy o ekonomii

|

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Opolu serdecznie zaprasza 14 maja 2024 r. w godz. 16.00-17.30 na szóstą debatę z cyklu „Porozmawiajmy o ekonomii”. Tematem spotkania będą współczesne zagadnienia dotyczące finansów osobistych. Seminarium... Czytaj więcej

Piąta debata z cyklu Porozmawiajmy o ekonomii

|

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w debacie z cyklu „Porozmawiajmy o ekonomii” pt. „Współczesne zagadnienia dotyczące źródeł finansowania działalności gospodarczej„, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.  Debaty z cyklu „Porozmawiajmy o ekonomii” są... Czytaj więcej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Oddziału w Opolu

Podstawowe cele realizowane w Oddziale są zgodne z ustaleniami Statutu PTE.
Należą do nich:
 • rozwój nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku
 • upowszechnianie wiedzy i kultury ekonomicznej w społeczeństwie
 • działanie na rzecz społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju kraju, regionu i miejscowości
 • podnoszenie kwalifikacji i obrona interesów zawodowych ekonomistów
 • integrowanie środowiska ekonomistów, reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą

 

Wymienione wyżej cele generalne Oddział realizuje poprzez:
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, odczytów, wykładów, itp.
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie wiedzy ekonomicznej
 • prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej i eksperckiej
 • inicjowanie, prowadzenie i popularyzacja wyników badań naukowych
 • działalność wydawnicza, w tym redagowanie i wydawanie „Opolskich Roczników Ekonomicznych”
 • opracowywanie analiz, opinii, recenzji itp. na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji i władz samorządowych w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej
 • współpraca z władzami regionu i samorządu lokalnego, przedsiębiorstwami, szkołami i uczelniami oraz pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami