Koło Naukowe Ekonomistów powstało w latach osiemdziesiątych,  w strukturze Instytutu Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Po krótkiej przerwie zostało reaktywowane w 2006 roku przez studentów kierunku ekonomia Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie  Koło skupia ponad trzydziestu  studentów, którzy aktywnie uczestniczą w życiu studenckim uczelni, a przede wszystkim Wydziału Ekonomicznego. Realizują cele Koła poprzez organizowanie i udział w seminariach, szkoleniach, konferencjach naukowych, wyjazdach o charakterze studyjnym oraz uczestniczenie w podobnych organizowanych przez inne ośrodki naukowe.

Członkowie  Koła współpracują ze studenckimi kołami naukowymi między innymi   Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Spośród działań podejmowanych przez studentów zrzeszonych w Kole Naukowym Ekonomistów na uwagę zasługują: współorganizacja konkursu „Igrzyska Ekonomiczne”- konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego; pomoc w organizacji wykładów w ramach „Opolskich Spotkań Ekonomistów”, a także w przygotowaniach do organizacji II etapu zawodów (okręgowych) Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej; udział w Świątecznych Akcjach Charytatywnych.

Opiekunem naukowym Koła jest dr Anna Mijal. Inicjatywy Koła wspierane są przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Opolu w imieniu którego patrona nad Kołem sprawują dr hab. Agata Zagórowska prof. UO i dr Maria Bucka.

Patronat
dr hab. Agata Zagórowska prof. UO
Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Opolu

dr Maria Bucka
Wiceprezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Opolu

Opiekunowie:
dr Anna Mijal