XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W roku szkolnym 2015/2016 odbędzie się XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”. Honorowy patronat nad XXIX Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka.

 • Zgłoszenie udziału szkoły w zawodach Olimpiady wraz z podaniem liczby uczestników zawodów I stopnia (szkolnych) i składu Komisji Szkolnej do 30 września 2015 r.
 • Zawody I stopnia (szkolne) – rozpoczęcie o godz. 9:00
  4 listopada 2015 r.
 • Przekazanie przez szkoły do właściwego Komitetu Okręgowego prac z zawodów I stopnia (szkolnych)wraz z protokółami
  10 listopada 2015 r.
 • Ogłoszenie przez Komitety Okręgowe listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) wraz z wynikami
  do 1 grudnia 2015 r.
 • Zawody II stopnia (okręgowe) – rozpoczęcie o godz. 11:00
  8 stycznia 2016 r.
 • Ogłoszenie przez Komitet Główny listy osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) wraz z wynikami
  do 8 lutego 2016 r.
 • Przekazanie przez Komitet Główny pisemnych zawiadomień uczestnikom Olimpiady o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych)wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów
  do 18 lutego 2016 r.
 • Zawody III stopnia (centralne)
  2 i 3 kwietnia 2016 r.
 • Ogłoszenie listy laureatów Olimpiady
  3 kwietnia 2016 r.
 • Uroczyste spotkanie z laureatami Olimpiady, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz mecenasami – wręczenie dyplomów, zaświadczeń i nagród
  do 30 czerwca 2016

Zakończenie

XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
„Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”

W dniu 05.05.2015 roku w świetlicy szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Opolu odbyło się uroczyste zakończenie XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem: „Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”
czytaj więcej >>


Zawody centralne
XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej „Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”

Zawody III stopnia (centralne) XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 28 i 29 marca 2015 r. (sobota i niedziela) w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy. W przeddzień zawodów centralnych – 27 marca 2015 r. – uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się z prof. dr hab. Andrzejem Sławińskim – Dyrektorem Generalnym Instytutu Ekonomicznego NBP.
Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady oraz rozwiązywali: zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.
Do części ustnej egzaminu – w drugim dniu zawodów – przystąpili tylko ci uczestnicy, którzy z części pisemnej uzyskali minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz prezentował wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów.

W gronie 100 finalistów zawodów centralnych województwo opolskie reprezentowali:
1. Łukasz Trojan – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II im. M. Konopnickiej w Opolu
2. Maciej Wojciechowski- Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II im. M. Konopnickiej w Opolu
3. Arkadiusz Kamiński – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu
4. Kamil Klecha – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu

W gronie laureatów XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej znalazło się dwóch uczniów z Opola: Łukasz Trojan, który zajął II miejsce oraz Arkadiusz Kamiński, który zajął 21 miejsce. Kamil Klecha zajął 69 miejsce , a Maciej Wojciechowski 99 miejsce.
XXVIII Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wygrała Zuzanna Kosmala z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Drugie miejsce zajął Łukasz Trojan z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II im. M. Konopnickiej w Opolu. Na trzecim miejscu znalazł się Michał Gałagus z I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze.


Wyniki II etapu
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej „Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”

Po zweryfikowaniu prac przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej do zawodów III stopnia (centralnych) zakwalifikowali się:
1. Łukasz Trojan – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II im. M. Konopnickiej, Opole
2. Kamil Klecha – Liceum Ogólnokształcące nr III im. M. Skłodowskiej-Curie, Opole
3. Arkadiusz Kamiński – Liceum Ogólnokształcące nr III im M. Skłodowskiej-Curie, Opole
5. Maciej Wojciechowski- Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II im. M. Konopnickiej, Opole

GRATULUJEMY!
Wyniki pozostałych uczestników II stopnia zawodów można zobaczyć na stronie głównej PTE w zakładce Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej bieżąca edycja.

Zawody III stopnia (centralne) XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się 28 i 29 marca 2015 r. (sobota i niedziela) w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy.

Uczestnicy Olimpiady będą odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady oraz rozwiązywali: zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Do części ustnej egzaminu – w drugim dniu zawodów – przystąpią tylko ci uczestnicy, którzy z części pisemnej uzyskają minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu będzie odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz będzie prezentował wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów.

Opiekunem uczniów wyjeżdżających na zawody centralne będzie dr Stanisław Karleszko


XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej „Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W roku szkolnym 2014/2015 hasło przewodnie Olimpiady brzmi „Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”. Honorowy patronat nad XXVIII Olimpiadą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter trzystopniowych zawodów, przy czym zawody I i II stopnia (szkolne i okręgowe) są przeprowadzane w formie pisemnej, natomiast zawody III stopnia (centralne) zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Zawody I stopnia szkolne odbyły się 5 listopada 2014 roku. W województwie opolskim w zawodach szkolnych udział wzięło 316 uczniów z 22 szkół ponadgimnazjalnych. Do zawodów II stopnia zakwalifikowało sie 31 uczniów z 8 szkół:

 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V – Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia S. Kardynała Wyszyńskiego w Opolu – 2 uczniów
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich w Oleśnie – 6 uczniów
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu- 3 uczniów
 • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Dobrzeniu Wielkim – 1 uczeń
 • Zespół Szkół nr 3 im. M. Reja w Kędzierzynie – Koźlu – 4 uczniów
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu – 2 uczniów
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II im. M. Konopnickiej w Opolu – 11 uczniów
 • Publiczne Technikum nr 3 im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Opolu – 2 uczniów

Zawody II stopnia okręgowe odbyły się 9 stycznia 2015 roku w siedzibie Wyższej Szkoły zarządzania i Administracji w Opolu. Uczestnicy zawodów okręgowych, pisali wypracowanie na temat kosztów społecznych transformacji systemowej w Polsce nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady oraz rozwiązywali zadanie z analizy finansowej i odpowiadali na 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią). Prace uczniów zostały wysłane do Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomiczne, gdzie obecnie są poddawane weryfikacji. Lista zakwalifikowanych do zawodów III stopnia( centralnych) zostanie ogłoszona 18 lutego 2015 r. Zawody III stopnia (centralne) odbędą się 28 i 29 marca 2015 r. w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy.