W roku 2012 w ramach „OPOLSKICH SPOTKAŃ EKONOMISTÓW”  odbyły się następujące seminaria:

 • 21 listopada 2012
  prof. dr hab. Zbigniew ZIOŁO
  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  PROCESY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI EUROPEJSKIEJ  ——

 • Zakończenie XXV OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ w Okręgu opolskim.
 1. Uroczyste zakończenie jubileuszowej 25 edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (OWE) odbyło się dnia 20 kwietnia 2012r. w auli Liceum Ekonomicznego w Opolu. W uroczystości udział wzięli:
  – dyrekcja i nauczyciele oraz liczna grupa uczniów starszych klas LE;
  – prodziekani Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu;
  – członkowie Okręgowego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;
  – członkowie jury Komitetu Okręgowego OWE;
  – członkowie Zarządu Oddziału PTE w Opolu.
  Zebranych powitał przewodniczący Komitetu Okręgowego OWE prof. Zbigniew Mikołajewicz, prezentując program uroczystości kończących XXV edycję OWE oraz laureatów Olimpiady z Okręgu opolskiego.
  Są nimi:
  1. Skrobek Marcin – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Roweckiego „Grota”
  2. Miller Oskar – Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III z Oddziałem Dwujęzycznym im. M.Skłodowskiej-Curie
  3. Pozdek Piotr – Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałem Dwujęzycznym im. M.Konopnickiej
  4. Kotyś Paweł – Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałem Dwujęzycznym im. M.Konopnickiej

 • 23-25.04.2012
  Konferencja naukowa „POLITYKA SPÓJNOŚCI W OKRESIE 2014 – 2020 A ROZWÓJ REGIONÓW EUROPY”, organizowaną przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
  W ramach obrad sesji II „Wyzwania polityki spójności UE” prof. zw. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz wygłosił referat: „Polityka elektroenergetyczna jako element systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski”.

 • 22.05.2012
  Jubileusz 20-lecia Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego (1992 – 2012)
  Główne uroczystości Jubileuszowe 20-lecia Wydziału Ekonomicznego UO, z udziałem Władz Uczelni, Prezydenta miasta Opola, Dziekanów Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetów i innych uczelni wyższych oraz pracowników byłego Instytutu Nauk Ekonomicznych, a następnie Wydziału Ekonomicznego UO odbyły się w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.
  Prezes PTE Oddział w Opolu, prof. Zbigniew Mikołajewicz w wygłoszonym referacie „Jak rodził się Wydział Ekonomiczny” przedstawił proces tworzenia kierunków ekonomicznych w ramach ówczesnej WSP, powołanie Instytutu Nauk Ekonomicznych oraz kierunków jego przekształcania w Wydział Ekonomiczny, podkreślając wielką w tym rolę środowiska ekonomistów opolskich i osób aktywnie działających w ramach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Opolu na rzecz powołania i rozwoju ekonomicznych kierunków studiów (J. Kroszel, P.Blaik, S. Grycner, Z. Kołaczkowski, A Kűhneman, R. Rauziński, A. Stachera, L. Urbanowicz i inni).

 • 24-25.05.2012
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt „GOSPODARKI POLSKI I SŁOWACJI NA PRZEŁOMIE WIEKÓW: doświadczenia i wyzwania”.
  Konferencja zorganizowana była z okazji 40-lecia współpracy naukowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie.
  Prezes PTE Oddział w Opolu, prof. Zbigniew Mikołajewicz wygłosił referat „Inwestycje w procesie przemian strukturalnych polskiego przemysłu”.

 • 17-19.09.2012
  Konferencja naukowa „OD REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ DO TRANSFORMACJI I INTEGRACJI GOSPODARCZEJ – uwarunkowania współczesnej polityki gospodarczej”.
  Konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W konferencji uczestniczyły dr inż. Dominika Malchar-Michalska oraz mgr Justyna Socińska.

W roku 2011 w ramach „OPOLSKICH SPOTKAŃ EKONOMISTÓW”  odbyły się następujące seminaria:

 • 07 marca 2011
  prof. dr hab. Józef Dziechciarz
  Dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  —–

 • Zakończenie XXIV OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ W OKRĘGU OPOLSKIM.
  Uroczyste zakończenie 24 edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (OWE) odbyło się dnia 25 maja 2011 r. w siedzibie Zakładu Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego PTE w Opolu —–

 • Wyniki eliminacji II stopnia (okręgowych)  – XXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej „Człowiek w świecie pieniądza”  —–

W roku 2010 w ramach „OPOLSKICH SPOTKAŃ EKONOMISTÓW”  odbyły się następujące seminaria:

 • 17 listopada 2010
  prof. dr hab. Zdzisław SADOWSKI
  Członek – Korespondent PAN, Wiceprzewodniczący Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  CZY POWINNIŚMY BAĆ SIĘ PRZYSZŁOŚCI?

 • 14 kwietnia 2010
  prof. dr Klaus Schöler
  dypl. ekon. Sascha FROHWERK
  Uniwersytet w Poczdamie Niemcy ——–

 • 23 luty 2010
  prof. dr hab. Z. Dziechciarz
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  „CERTYFIKAT KOMPETENCJI BIZNESOWYCH W ŚWIETLE POLITYKI KOMISJI EUROPEJSKIEJ WOBEC UNIWERSYTETÓW”

 • Konferencja naukowa Katedr i Zakładów polityki Gospodarczej, Społecznej, Regionalnej
  Konferencje na temat ,,GOSPODARKA POLSKI PO 20 LATACH TRANSFORMACJI i 5 LATACH AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIE – sukcesy, porażki, wnioski i propozycje dla polityki rozwoju kraju i regionów”
  Organizator: Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Ekonomiczno-Społecznej Uniwersytetu Opolskiego

 • Sprawozdanie z działalności PTE Oddział w Opolu w roku 2010
  Na 20 kwietnia 2010r. zwołano Walny Zjazd Oddziału PTE. W Zjeździe uczestniczyło 45% liczby członków PTE Oddział w Opolu.
  Zebranych powitał prezes ustępującego Zarządu Oddziału – prof. Zbigniew Mikołajewicz ——

 • W dniach 27-28 września 2010 w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym „Ziemowit” w Jarnołtówku odbyła się coroczna ogólnopolska konferencja naukowa Katedr i Zakładów Polityki Ekonomicznej, Społecznej i Regionalnej. —–

 • Zjazd Oddziału PTE w Opolu odbył się 20 kwietnia 2010 r. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Opolskiego „Villa Academica”. Uczestniczyło 35 osób, tj. 45% ogólnej liczby członków Oddziału, zaproszonych na Zjazd ——-

 • Dnia 26 maja 2010 w auli III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu odbyło się uroczyste zakończenie XXIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej nt. „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki„. Uroczystość otworzyła p. mgr Joanna Raźniewska – dyrektor III LO w Opolu. Powitała wszystkich obecnych i przekazała prof. Zbigniewowi Mikołajewiczowi —–

 • Relacja ze zjazdu Oddziału PTE w Opolu który odbył się 20 kwietnia 2010 w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Opolskiego „Willa Academica”. Uczestniczyło 35 osób tj. 45 % ogólnej liczby członków Oddziału, zaproszonych na Zjazd —–