Dnia 19 kwietnia 2013 r. w auli III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu odbyło się uroczyste zakończenie XXVI edycji OWE pod hasłem: „Nierównowagi w gospodarce. Przyczyny i skutki.”

Zebranie otworzyła i powitała wszystkich obecnych p. Joanna Raźniewska – dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu.
W spotkaniu uczestniczyli:
• Finaliści zawodów okręgowych w Opolu i uczestnicy zawodów centralnych OWE w Warszawie,
• Nauczyciele – opiekunowie przygotowujący uczniów do udziału w Olimpiadzie,
• Przedstawiciele Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Opolu,
• Członkowie Okręgowego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
• Uczniowie starszych klas szkół średnich m. Opola.
Na otwarciu spotkania bardzo miłym akcentem był występ szkolnego zespołu wokalnego III L.O.

Merytoryczną część zebrania prowadził prof. Zbigniew Mikołajewicz – przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Opolu.
1. Na wstępie przedstawił zebranym przebieg XXVI edycji OWE:
• W zawodach szkolnych Olimpiady (07.11.2012 r.) udział wzięło 326 uczniów z 23 szkół średnich woj. opolskiego.
• Do zawodów II stopnia (okręgowych), które odbyły się 11.01.2013 r. zakwalifikowało się 34 uczniów z 10 szkół.
• Finalistami zawodów okręgowych (ponad 50 pkt.) zostali:
Baciński Michał – II LO w Opolu
Kamiński Arkadiusz – III LO w Opolu
Klecha Kamil – III LO w Opolu
Liszewski Jakub – II LO w Opolu
Skrobek Marcin – Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
Słowik Marian – II LO w Opolu
Szczepanik Andrzej- III LO w Opolu

• Do finału zawodów centralnych zakwalifikowano z Okręgu Opolskiego 3 osoby, spośród w/w wymienionych.
Zawody centralne odbyły się 6 i 7 kwietnia 2013 r. w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance k/Warszawy. W zawodach uczestniczyło ogółem 100 osób ze wszystkich komitetów okręgowych OWE w Polsce. Reprezentujący Okręg Opolski uczestnicy finału zajęli kolejno miejsca:
Kamiński Arkadiusz 35 miejsce (na 100 uczestników)
Baciński Michał 42 ” ”
Skrobek Marcin 93 ” „

2. Uczestniczącym w zebraniu finalistom zawodów okręgowych i uczestnikom zawodów centralnych prof. Z. Mikołajewicz złożył gratulacje i wyrazy uznania, a ich opiekunom podziękowania za trud przygotowania uczniów do udziału w Olimpiadzie

3. Uczestnicy zawodów centralnych otrzymali dyplomy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne od Zarządu Oddziału PTE w Opolu
Ponadto uczestnicy zawodów centralnych i finaliści zawodów okręgowych otrzymali książki, albumy i koszulki reklamowe od Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Nagrody wręczyła dr Maria Bucka –V-Prezes Zarządu Oddziału PTE w Opolu

4. Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu ufundował interesujące
wydawnictwa albumowe jako wyraz uznania za przygotowanie uczniów do Olimpiady.

Nagrody otrzymały:
– Pani profesor Ewa Michalska – II L.O. w Opolu
– Pani profesor Grażyna Kozłowska – III L.O. w Opolu
– Pani profesor Danuta Hausner – Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
Nagrody w imieniu J.M. Rektora wręczył Józef Kaczmarek – Kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.

5. Na zakończenie spotkania głos zabrał dr Stanisław Karleszko, V-Prezes Zarządu Oddziału PTE w Opolu, przygotowujący uczestników do zawodów centralnych. W swoim wystąpieniu wskazał na wielką rolę OWE w rozwoju i popularyzacji wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży szkolnej, a także przekazał swoje refleksje z przebiegu zawodów centralnych.