Wydział Ekonomiczny 05 listopada 2015 r. obchodził 40 – lecie powołania kierunków ekonomicznych. Inicjatorem i pomysłodawcą powołania niepedagogicznego kierunku ekonomika i organizacja produkcji w strukturach ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej a obecnie Uniwersytetu Opolskiego był prof. dr hab. Janusz Kroszel. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne popierało wniosek utworzenia kierunków ekonomicznych i wspierało organizatorów w pracach nad ich utworzeniem, co zostało podkreślone w wystąpieniu profesora J. Kroszel. W uroczystościach związanych z obchodami powołania kierunków ekonomicznych uczestniczyli członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Opolu. Wykład na temat (Nie) ład społeczno-gospodarczy wygłosiła prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.