Przekaż 1% podatku

wpis w: Bez kategorii | 0

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie realizacji celów statutowych w formie przekazywania 1% podatku dochodowego przy rozliczeniu za 2019 r.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne uzyskało w 2004 roku status organizacji pożytku publicznego. Stwarza to możliwość uzyskiwania dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności statutowej Towarzystwa poprzez przekazywanie na jego rzecz 1% podatku dochodowego.
W tym roku ponownie zwracamy się z prośbą do wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz do innych darczyńców o wsparcie tą drogą działalności statutowej Towarzystwa. Świadomi jesteśmy, że Państwa wsparcie jest wyrazem zaufania do Towarzystwa, a jednocześnie zobowiązaniem do wytężonej pracy.
Bez Państwa pomocy wiele działań Towarzystwa nie zostałoby podjętych.

Wpływy z 1% Państwa podatków będą przeznaczone na cele statutowe PTE, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • organizacji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
  • organizacji konwersatoriów naukowych w cyklu Czwartki u Ekonomistów i seminariów Forum Myśli Strategicznej,
  • dotacji dla publikacji i wydawnictw naukowych wydawanych przez Towarzystwo,
  • działań wspierających młodych ekonomistów.

Od 2008 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. Obecnie to urząd skarbowy przekaże 1% podatku należnego na konto wskazanej przez podatnika w zeznaniu rocznym organizacji pożytku publicznego.W zeznaniu podatkowym (PIT 37) w pozycji 122 należy wpisać numer KRS – 0000099464, w pozycji 123 kwotę 1% podatku. Wypełnienie pozycji od 124 do 126 nie jest obowiązkowe.