XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

wpis w: Bez kategorii | 0

Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm”.

W dniach 06-07 kwietnia 2019 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Exploris” w Serocku odbyły się zawody III stopnia ( centralne) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe, które brzmiało: Przedstaw teoretyczne argumenty za i przeciw systemom sztywnego i płynnego kursu walutowego. Oceń skuteczność polityki gospodarczej państwa w obu systemach. Uczestnicy rozwiązywali zadanie analityczne i odpowiadali na 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

Do części ustnej egzaminu – w drugim dniu zawodów – przystąpili tylko ci uczestnicy, którzy z części pisemnej uzyskali minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz prezentował wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów. W  zawodach centralnych uczestniczyło 100 uczni ze szkół ponad gimnazjalnych całego kraju.

Województwo opolskie reprezentowali uczniowie II liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Opolu: Agata Książek i Piotr Grzelak, którzy znaleźli się w gronie laureatów XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zajmując odpowiednio 18 i 10 miejsce.

Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Jednocześnie dziękujemy Pani Profesor Ewie Michalskiej za przygotowanie uczniów do Olimpiady oraz wieloletnie zaangażowanie w upowszechnianiu wiedzy i kultury ekonomicznej wśród młodzieży.

Zarząd Oddziału PTE w Opolu