W dniu 05.05.2015 roku w świetlicy szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Opolu odbyło się uroczyste zakończenie XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem: „Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Finaliści i laureaci zawodów okręgowych i centralnych OWE,
  • Nauczyciele – opiekunowie przygotowujący uczniów do udziału w Olimpiadzie,
  • Przedstawiciele Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Opolu,
  • Członkowie Okręgowego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
  • Przedstawiciele Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu,
  • Przedstawiciele Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego,
  • Uczniowie III LO w Opolu.

Dyrektor szkoły mgr Aleksander Iszczuk, otworzył spotkanie i oddał prowadzenie uczniom szkoły, którzy pod opieką Pani mgr Ewy Michalskiej przygotowali część artystyczną spotkania. Merytoryczną część zebrania prowadziła dr Maria Bucka – Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Opolu. Prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz, przewodniczący Komitetu Okręgowego OWE wręczył dyplomy, listy gratulacyjne oraz nagrody dziewięciu finalistom i laureatom zawodów okręgowych i centralnych oraz ich opiekunom.

Byli to:
1. Łukasz Trojan
2. Radosław Rogowski
3. Sandra Skrobek
4. Arkadiusz Kamiński
5. Kamil Klecha
6. Mateusz Bartela
7. Adrianna Czech
8. Maciej Wojciechowski
9. Mateusz Marek
Wśród opiekunów listy podziękowania otrzymali :
1. Grażyna Kozłowska
2. Ewa Michalska
3. Danuta Hausner
4. Krystyna Stecka
5. Anna Podleska

Specjalną nagrodę i podziękowania za długoletnią opiekę nad finalistami Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej otrzymał dr Stanisław Karleszko

Nagrody główne ufundowali:

  • Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu-nagrody książkowe dla finalistów i laureatów zawodów okręgowych i centralnych oraz ich opiekunom,
  • Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego-nagrody książkowe oraz koszulki z logo Uniwersytetu,
  • Zarząd Oddziału PTE w Opolu- listy gratulacyjne i skromne nagrody pieniężne

 

Po zakończeniu ceremonii wręczania nagród i dyplomów uczestnicy, goście i organizatorzy spotkali się przy słodkim poczęstunku. W rozmowach kuluarowych wszyscy podkreślali znakomitą oprawę i organizację XXVIII OWE. Podczas rozmów podkreślano bardzo duże zaangażowanie zarówno organizatorów olimpiady jak i uczniów oraz nauczycieli z poszczególnych szkół. Dr Stanisław Karleszko w swoim wystąpieniu wskazał na wielką rolę OWE w rozwoju i popularyzacji wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży szkolnej, a także przekazał swoje refleksje z przebiegu zawodów centralnych. Na zakończenie sekretarz Okręgowego Komitetu OWE dr Maria Bucka pogratulowała nagrodzonym i wyróżnionym, podziękowała wszystkim uczestnikom, opiekunom i szkołom za zaangażowanie i udział w XXVIII edycji OWE, a gospodarzom spotkania za serdeczne przyjęcie i gościnność.